Motivační pohovor

Motivační pohovor je důležitým nástrojem motivace pracovníků a tedy významnou manažerskou dovedností. Je rovněž velmi emočně náročnou situací, neboť hodnotitel v jeho průběhu oslovuje sebeúctu hodnoceného.

 

Má-li manažer využít tohoto důležitého personálního rozhovoru k užitku obou stran, pak je důležité, aby zvládl jeho náročnou přípravu i průběh.

 

Absolvováním kurzu efektivních hodnoticích pohovorů se účastníci mohou efektivně naučit:

  • efektivně využívat hodnocení zaměstnanců jako účinného nástroje vedení lidí,
  • změnit postoj svůj i zaměstnanců k hodnotícím rozhovorům - vnímat jej jako příležitost, nikoli jako obávanou nutnost,
  • získat informace o efektivní  přípravě hodnotícího rozhovoru,
  • naučit se vést  hodnotící rozhovor,
  • naučit se pracovat s emocemi.