Manažerské dovednosti

Dovednosti a kompetence potřebné pro výkon manažerské pozice. Je jich celá plejáda a některé jsou vedení lidí zcela nezbytné. Mezi hlavní manažerské dovednosti patří:

 • plánování - znalost různých technik + schopnost jejich aplikace v praxi
 • motivování lidí - znalost motivačních nástrojů
 • organizování - znalost technik organizování + schopnost jejich aplikace v praxi
 • řízení lidí - schopnost řídit lidi (přidělovat adekvátně úkoly, kontrolovat jejich plnění apod.)
 • vedení lidí - schopnost vést lidi (oblast soft skills - umět motivovat, inspirovat, koučovat své lidi)
 • komunikace
 • vyjednávání - schopnost úspěšně vyjednávat a dosahovat cílů
 • rozhodování - znalost technik rozhodování + schopnost jejich aplikace v praxi
 • řešení problémů - schopnost řešit problémy + aplikování techniky, jak dojít od definice problému k rozhodnutí

Manažerské dovednosti mohou být průběžně doplňovány v praxi a také na kurzech manažerských dovedností. Velmi pomáhá cílené zvyšování emoční inteligence a její využívání v praxi.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy