Manažerské dovednosti

Dovednosti a kompetence potřebné pro výkon manažerské pozice. Je jich celá plejáda a některé jsou vedení lidí zcela nezbytné. Mezi hlavní manažerské dovednosti patří:

  • plánování - znalost různých technik + schopnost jejich aplikace v praxi
  • motivování lidí - znalost motivačních nástrojů
  • organizování - znalost technik organizování + schopnost jejich aplikace v praxi
  • řízení lidí - schopnost řídit lidi (přidělovat adekvátně úkoly, kontrolovat jejich plnění apod.)
  • vedení lidí - schopnost vést lidi (oblast soft skills - umět motivovat, inspirovat, koučovat své lidi)
  • komunikace
  • vyjednávání - schopnost úspěšně vyjednávat a dosahovat cílů
  • rozhodování - znalost technik rozhodování + schopnost jejich aplikace v praxi
  • řešení problémů - schopnost řešit problémy + aplikování techniky, jak dojít od definice problému k rozhodnutí

Manažerské dovednosti mohou být průběžně doplňovány v praxi a také na kurzech manažerských dovedností. Velmi pomáhá cílené zvyšování emoční inteligence a její využívání v praxi.