Co jsou to organizační schopnosti

Organizační schopnosti jsou schopnosti naplánovat (sobě nebo ostatním) čas a práci způsobem, aby vše dospělo do vytčeného cíle, a to bez zbytečného stresu. Organizační schopnosti patří jednoznačně do tzv. soft skills.

Zdatný organizátor tak dokáže odhadnout, které činnosti zvládne sám a které má delegovat jiným. Dokáže naplánovat, kolik která dílčí činnost zabere času, a ponechá si vždy dostatečnou rezervu na nepředvídatelné překážky. Rezervy přitom nesmějí být příliš velké, tedy neekonomické.

Organizační schopnosti využije každý člověk i v běžném životě, v pracovním světě jsou však pro některé profese vysloveně nezbytné. Nepostradatelné jsou pak pro manažerské pozice.

Vedoucí musí vhodně rozdělit úkoly a mít stálý přehled o tom, jak a zda všichni zapojení zvládají zadanou práci. Přesto dochází k situacím, kdy je někdo s úkolem pozadu - organizační schopnosti pomůžou na takový “problém” zareagovat a skluz dohnat, problém vyřešit.