Co jsou to organizační schopnosti

Organizační schopnosti jsou schopnosti naplánovat (sobě nebo ostatním) čas a práci způsobem, aby vše dospělo do vytčeného cíle, a to bez zbytečného stresu. Organizační schopnosti patří jednoznačně do tzv. soft skills.

Zdatný organizátor tak dokáže odhadnout, které činnosti zvládne sám a které má delegovat jiným. Dokáže naplánovat, kolik která dílčí činnost zabere času, a ponechá si vždy dostatečnou rezervu na nepředvídatelné překážky. Rezervy přitom nesmějí být příliš velké, tedy neekonomické.

Organizační schopnosti využije každý člověk i v běžném životě, v pracovním světě jsou však pro některé profese vysloveně nezbytné. Nepostradatelné jsou pak pro manažerské pozice.

Vedoucí musí vhodně rozdělit úkoly a mít stálý přehled o tom, jak a zda všichni zapojení zvládají zadanou práci. Přesto dochází k situacím, kdy je někdo s úkolem pozadu - organizační schopnosti pomůžou na takový “problém” zareagovat a skluz dohnat, problém vyřešit.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy