Co je to pasivně agresivní chování

K pasivně agresivnímu chování se uchylují často osoby, které mají nedostatek vlastní sebeúcty. Snaží se získat převahu nad člověkem, na kterém jsou závislí, ať už existenčně, emocionálně či jinak. Člověk, který se cítí nedoceněný a nepochopený, si nedokáže tento zoufalý pocit přiznat. Uchyluje se k projevům nespokojenosti a tajně doufá, že takto dojde uznání. Sarkastické a cynické poznámky jsou pak na denním pořádku stejně jako pomlouvání a věčný pesimismus.

Projevy pasivně agresivního chování:

 • Odkládání kontaktu a komunikace - “Řeknu ti to jindy.”, “Necháme to po Vánocích.”, “Až to udělá znovu, tak mu to řeknu.”.
 • Projev nepřímé nespokojenosti - pasivně agresivní jedinec schválně mlčí, nedělá své povinnosti a  dohodnuté činnosti, předstírá, že neslyší, atd.
 • Pomluvy - v domácím prostředí je často cestou “tichá domácnost”. V práci naopak pasivně agresivní člověk přechází do útoku. Pomlouvá, hledá cesty jak druhého “nachytat”.

Pasivně agresivní jedinec popírá své emoce i hněv, konfrontacím se vyhýbá.  Nedokáže pojmenovat svou nespokojenost, pouze “provokuje” narážkami a poznámkami.

Vzorce pasivně agresivního chování jsou zakořeněny velice hluboko v osobnosti člověka. Často je velmi těžké jeho chování změnit.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy