Příčiny stresu

Příčiny stresu označujeme jako stresory, tedy vlivy, které negativně působí na člověka. Stresory dělíme podle:

 • povahy,
 • délky působení,
 • velikosti,
 • a zdroje působení.

Členění příčin stresu podle povahy:

 • fyzikální faktory – prudké světlo, nadměrný hluk, vysoká nebo nízká teplota,…
 • biologické faktory – chemikálie, bakterie, úrazy, narušení biorytmu,…
 • psychologické faktory – nedostatek peněz, zkoušky, termíny úkolů, frustrace, věk,…
 • sociální faktory – konflikty, nevěra, zklamání, přejídání, nedostatek spánku,…

Členění příčin stresu podle délky působení:

 • Krátkodobé - bolest, neúspěch nebo vyrušení z nějaké důležité činnosti.
 • Dlouhodobé – neshody s partnerem či v rodině

Členění příčin stresu dle velikosti vlivů:

 • mikrostresory – drobné stresory, které svou kumulací způsobí pocit vnitřní tísně. Například dlouhodobé ponižování, pocit nedostatku lásky, atd.
 • makrostresory – jsou to deptající vlivy, které mají destruktivní účinky a často překračují hranice zvladatelnosti.

Členění příčin stresu podle zdroje působení:

 • Vnitřní příčina stresu – vlastní emoce, strach,...
 • Vnější příčina stresu – například úmrtí v rodině

Existuje tedy celá řada situací, které v nás mohou vyvolat stres. Záleží ovšem pouze na každém jedinci, jak se s danou situací vypořádá, koho si stres podmaní a kdo se s ním hravě vyrovná.