Rozvoj osobnosti

Ať si to uvědomujeme nebo ne, každý má svou osobnost naprogramovanou z dětství či prožitkem nějaké emotivní události. S tím souvisí i náš pohled na okolní svět a naši budoucnost. Někdo si nese v sobě strach, jiný nedocenění, jiný obavy z mnoha věcí (nenajdu práci, nebudu mít partnera, budu mít malý byt,....).

To vše je v nás naprogramováno díky osvojeným či vytvořeným podvědomým programům a archetypům chování. Vytváříme si představy o tom, jak co funguje, pravidla, která přijímáme a dodržujeme, hypotézy, co je třeba dělat a nedělat pro dosažení štěstí.

Rozvoj osobnosti souvisí s převzetím odpovědnosti za svůj život, odhalení a revize podvědomých vzorců chování, nastavení cest k řešení konkrétních situací a problémů.

Rozvoj osobnosti je dlouhodobou záležitostí a může mít mnoho podob.

 • čtení knih
 • poslouchání audio nahrávek
 • ježdění na semináře, workshopy či tréninky
 • sledování webinářů
 • nebo koučink či mentoring

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy