Co je rozvoj osobnosti

Ať si to uvědomujeme nebo ne, každý má svou osobnost naprogramovanou z dětství či prožitkem nějaké emotivní události. S tím souvisí i náš pohled na okolní svět a naši budoucnost. Někdo si nese v sobě strach, jiný nedocenění, jiný obavy z mnoha věcí (nenajdu práci, nebudu mít partnera, budu mít malý byt,....).

To vše je v nás naprogramováno díky osvojeným či vytvořeným podvědomým programům a archetypům chování. Vytváříme si představy o tom, jak co funguje, pravidla, která přijímáme a dodržujeme, hypotézy, co je třeba dělat a nedělat pro dosažení štěstí.

Rozvoj osobnosti souvisí s převzetím odpovědnosti za svůj život, odhalení a revize podvědomých vzorců chování, nastavení cest k řešení konkrétních situací a problémů.

Rozvoj osobnosti je dlouhodobou záležitostí a může mít mnoho podob.

  • čtení knih
  • poslouchání audio nahrávek
  • ježdění na semináře, workshopy či tréninky
  • sledování webinářů
  • nebo koučink či mentoring