Vedení porad

Vedení porad spadá do povinností vedoucích pracovníků, je nezbytnou součástí každé manažerské funkce. Efektivně vedená porada nemá být monologem nadřízeného, prostor mají dostat ideálně všichni zúčastnění. Lze tak dojít k novým poznatkům a strategiím, docílit zvýšení motivace zaměstnanců k dalším činnostem.

Efektivně vedená pracovní schůzka má svá pravidla, která by si měl osvojit každý manažer:

 • jasný program a cíl
 • příprava případných pomůcek pro větší efekt porady
 • dodržování struktury schůzky a probíraného tématu
 • vtáhnout do debaty aktivně všechny, vytváření klimatu otevřenosti
 • dodržování programu, neplýtvání časem svým ani ostatních
 • zvládání konfliktů mezi účastníky porady
 • shrnutí, rekapitulace - hlavně u delších porad, vypíchnutí vyřešených bodů
 • dodržení stanoveného času konce porad, v závěru být pozitivní

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy