Co je to vina

Vina je negativní emoce. Pocit odpovědnosti za ublížení, trestní čin nebo jiné porušení práva či zvyků. Vina má více podob:

  • vina právní (zavinění) - porušení zákonných pravidel
  • vina mravní - viník se s ní musí vyrovnat sám
  • pocit viny - forma nepřiměřeného sebeobviňování, daná výchovou

Pocit viny má negativní vliv na psychiku. Může vyvolávat až panické pocity strachu, poruchy nálad i psychosomatické bolesti.

Pocit viny je projevem sebedestrukce. Člověk se jím sám odsoudí a také potrestá. V případě psychosomatických problémů si to nemusí ani uvědomovat.