Co je to asertivní chování

Asertivita je schopnost prosazovat svůj názor nebo své zájmy (ne však na úkor ostatních) a asertivní chování představuje aktivní naplňování této schopnosti, kterou zahrnujeme do tzv. emoční inteligence.

Asertivní chování zajišťují sociálně komunikativní schopnosti a dovednosti - tedy např. jedinec dokáže jasně říci NE, přitom však neagresivní formou, odolá případné manipulaci druhé strany a zachovává si vnitřní sebeúctu a sebevědomí.

Díky asertivnímu chování dále jedinec dokáže bez problémů požádat o laskavost, prosadit svá práva, cíle a postoje.

Asertivní chování umožňuje vyjádřit eticky i emočně korektně nejen kladné emoce a reakce na okolí, ale i ty záporné - tedy například nejen pochválit ostatní účastníky komunikace, ale také je objektivně kritizovat. Asertivní chování umožňuje empaticky začít, ale i ukončit jakoukoli konverzaci.

Asertivní chování projasňuje komunikaci a zvyšuje pocit osobní spokojenosti.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy