Co je to asertivní chování

Asertivita je schopnost prosazovat svůj názor nebo své zájmy (ne však na úkor ostatních) a asertivní chování představuje aktivní naplňování této schopnosti, kterou zahrnujeme do tzv. emoční inteligence.

Asertivní chování zajišťují sociálně komunikativní schopnosti a dovednosti - tedy např. jedinec dokáže jasně říci NE, přitom však neagresivní formou, odolá případné manipulaci druhé strany a zachovává si vnitřní sebeúctu a sebevědomí.

Díky asertivnímu chování dále jedinec dokáže bez problémů požádat o laskavost, prosadit svá práva, cíle a postoje.

Asertivní chování umožňuje vyjádřit eticky i emočně korektně nejen kladné emoce a reakce na okolí, ale i ty záporné - tedy například nejen pochválit ostatní účastníky komunikace, ale také je objektivně kritizovat. Asertivní chování umožňuje empaticky začít, ale i ukončit jakoukoli konverzaci.

Asertivní chování projasňuje komunikaci a zvyšuje pocit osobní spokojenosti.