Komunikační techniky

Komunikace je nedílnou součástí našeho chování. Podle situace, ve které právě jsme využíváme různé strategie komunikace:

  • pasivní komunikace - vyhýbavá, úniková (nechci riskovat, bojím se, že přijdu
    o místo, bojím se konfliktu apod.),
  • agresivní komunikace - zvýraznění verbální i neverbální ironie, výhrůžky, vtipkování, narušování osobního prostoru,
  • manipulativní komunikace - manipulátor získává profity nečestnou cestou, pocitem viny "tlačí" člověka kam potřebuje,
  • asertivní komunikace - optimální komunikace,
  • pasivně agresivní komunikace - trestání druhého pasivitou, mlčením (tzv. „tichá domácnost“).

Komunikační dovednosti lze významně zlepšit na školení komunikace. To účastníkům ukáže, jak spolupráce může vést ke kýženému výsledku lépe než soutěživost a jak dosáhnout dobrého výsledku pro obě strany.