Motivační nástroje

Motivace je vnitřní pohnutka, která podněcuje člověka k jednání. Úzce souvisí s výkonností člověka. Motivovaný člověk je výkonnější, častěji dosahuje vytyčeného cíle.

Existují dva rovnocenné typy motivace - pozitivní (odměna) a negativní (strach). Pozitivní motivace je založena na odměně za lepší výkony (materiální, morální ocenění či pocit seberealizace). Negativní pak souvisí s působením silových faktorů, které ohrožují existenci či vzbuzují strach (obava o život, práci,...)

Správná motivace představuje velmi efektivní nástroj k vedení lidí. Mezi nejznámější motivační nástroje patří

  • finanční odměna -  bonus, příplatek, procenta z tržeb,...
  • materiální odměna - nový počítač, auto, telefon,....
  • soutěže - pro jednotlivce, týmy, pobočky,...
  • setkání a osobní pochvala - slovní ocenění vykonané práce, dosaženého cíle, v dlouhodobějším horizontu pak informování o plánech firmy.
  • teambuilding - budování vztahů v týmu mimo práci. Ať už má podobu obědu, večeře či víkendové akce.
  • pracovní kolečko - využívá se hlavně u nových lidí, kteří tak lépe zapadnout do firmy. Možno využít i pro stávající zaměstnance.