Motivační nástroje

Motivace je vnitřní pohnutka, která podněcuje člověka k jednání. Úzce souvisí s výkonností člověka. Motivovaný člověk je výkonnější, častěji dosahuje vytyčeného cíle.

Existují dva rovnocenné typy motivace - pozitivní (odměna) a negativní (strach). Pozitivní motivace je založena na odměně za lepší výkony (materiální, morální ocenění či pocit seberealizace). Negativní pak souvisí s působením silových faktorů, které ohrožují existenci či vzbuzují strach (obava o život, práci,...)

Správná motivace představuje velmi efektivní nástroj k vedení lidí. Mezi nejznámější motivační nástroje patří

 • finanční odměna -  bonus, příplatek, procenta z tržeb,...
 • materiální odměna - nový počítač, auto, telefon,....
 • soutěže - pro jednotlivce, týmy, pobočky,...
 • setkání a osobní pochvala - slovní ocenění vykonané práce, dosaženého cíle, v dlouhodobějším horizontu pak informování o plánech firmy.
 • teambuilding - budování vztahů v týmu mimo práci. Ať už má podobu obědu, večeře či víkendové akce.
 • pracovní kolečko - využívá se hlavně u nových lidí, kteří tak lépe zapadnout do firmy. Možno využít i pro stávající zaměstnance.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy